• Vítejte na stránkách naší školy

     • Hodnotíme bez známek

     • Jednou za rok se mohou naši žáci přihlásit na lyžařský výcvikový kurz, aby zlepšili své lyžařské dovednosti.
     • Obvykle na začátku června sjíždíme s našimi páťáky a staršími žáky během tří dnů vybraný úsek některé z řek.
     • Závěrečná Pecka

     • Poslední týden školního roku prožijí prvostupňoví žáci a někteří druhostupňoví na pobytu v přírodě.
     • Jsme zapojeni do projektů Erasmus+

     • Již několik let se zapojujeme do projektů Erasmus+, které nám umožňují spolupracovat, inspirovat se a navazovat přátelství se školami (učiteli a žáky) v zahraničí. Žáci, kteří se do projektu aktivně zapojí, mohou vycestovat do zahraničí a strávit týden v hostitelských rodinách nebo naopak mohou hostit studenty, kteří přijedou do naší země.
     • Elektronické přihlašování

     • Pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě chodilo do naší školy, vyplňte, prosím, elektronickou přihlášku - odkaz na ni je horní liště.
     • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
     • ADAPTAČNÍ KURZ

     • Všichni žáci druhého stupně zahajují školní rok na třídenním adaptačním kurzu.
    • Projekty

    • Naše škola realizuje projekty:

      

     OPJAK Šablony I pro ZŠ Bodláka a Pampelišky

     Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001929; Výše podpory: 918 776,00 Kč; „Tento projekt je spolufinancován EU.“

     Datum zahájení projektu: 1. 9. 2022; Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 8. 2025; Předpokládaná doba trvání v měsících: 36

     Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků a účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

     Co je cílem projektu?

     Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

     Zvolené aktivity:

     Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

     Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

     Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

     Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace základních škol.

     Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD a ŠK

     Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v ŠD a ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání. 

      

     Realizace prací v základní škole v Robousích

     V rámci tohoto projektu bylo podepsáno Memorandum o spolupráci s těmito vzdělávacími institucemi:

     Masarykova základní škola a mateřská škola, Železnice

     se sídlem Tyršova 336, 507 13 Železnice, IČ: 70985634

     zastoupená Mgr. Soňou Munzarovovou – ředitelkou školy

      

     Základní škola, Jičín, Husova 170

     se sídlem Husova 170, 506 01 Jičín, IČ: 70886849

     zastoupená Mgr. Romanem Marešem – ředitelem školy

      

     Základní škola, Jičín, Železnická 460

     se sídlem Železnická 460, 506 01 Jičín, IČ: 70886784 

     zastoupená Mgr. Blankou Kalátovou Lisou – ředitelkou školy

      

     Mateřská škola, Veliš

     se sídlem Veliš 40, 507 21 Veliš, IČ: 70983151

     zastoupená Jitkou Votýpkovou – ředitelkou školy

      

     Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín

     se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany u Jičína, IČ: 70981868

     zastoupená Mgr. Monikou Tringelovou – ředitelkou školy