• Jak nám můžete pomoci

   • Vážení rodiče a přátelé naší školy, 

    s ohledem na zvyšující se náklady "na všech frontách" si jsme vědomi větší finanční zátěže vašich rodinných rozpočtů a rozhodli jsme se, že zatím školné nebudeme zvyšovat.

    Finanční prostředky na mzdy našich pracovníků, na energie, na nákup pomůcek a vybavení školy získáváme ze státního rozpočtu, ze školného, z příspěvků obcí a z projektů, do kterých se aktivně zapojujeme. I rozpočet naší školy je však vystaven velkému náporu, proto, pokud můžete, budeme rádi, když podpoříte naše aktivity. 

    Číslo účtu školy je 185 078 487/0300 ČSOB a.s.

    Děkujeme.

     

     

  • Finanční podpora

    • příspěvek "na cokoliv"
    • S důvěrou, že váš příspěvek využijeme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí pro podporu aktivit, které vedou k lepšímu vzdělávání a k lepšímu chodu naší školy poukažte libovolnou částku na účet školy. Do zprávy pro příjemce napíšete "na cokoliv".

    • vzdělávání učitelů
    • Učitelé naší školy jdou svým žákům příkladem - pracují na svém profesním i osobnostním rozvoji. Účastníme se krátkodobých i dlouhodobých kurzů a seminářů, objednáváme cílené vzdělávání "pro sborovnu". 

     Na vzdělávacích akcích sledujeme trendy moderní pedagogiky, sdílíme zkušenosti s kolegy z jiných škol a podporujeme se ve svém úsilí býti lepšími učiteli.

     Pokud chcete podpořit naše vzdělávání, poukažte libovolnou částku na účet školy a do zprávy pro příjemce napište "na vzdělávání".

    • na dopravu
    • Rádi s našimi žáky vyrážíme na různé exkurze a vzdělávací výjezdy. V prostředí mimo třídu vnímají nové poznatky ve větších souvislostech. Mohou si vyzkoušet a pozorovat i to, co ve škole vidí jen na videu, nebo na obrázku...

     Pro příspěvek na dopravu na vzdělávací akce pošlete libovolnou částku na účet školy a do zprávy pro příjemce napište "na dopravu".

    • na pomůcky
    • Dbáme na to, aby naše výuka byla názorná. Našim žákům dáváme k dispozici různé učební pomůcky a modely. 

     Pro podporu nákupu potřebných pomůcek přispějte na účet školy libovolnou částkou a do zprávy pro příjemce napište "na pomůcky".

 • Staňte se naším fanouškem

  • Kontakty

   • Základní Škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
   • Telefon 728 969 568
   • Mobil Veliš 724 880 987 Mobil Robousy 602 471 555
   • Veliš 40 507 21 Veliš Czech Republic
   • Řídící učitelka: Hana Kubová
   • IČO 25994581
   • IZO 650 059 794
   • Identifikátor datové schránky juy8sza
   • Číslo účtu 185078487/0300
   • Školní jídelna Veliš 603 907 680
   • Školní jídelna Robousy 731 514 261
  • Přihlášení