• Pilíře - na čem stavíme

    • POROZUMĚNÍ
    • Vedeme děti k tomu, aby rozuměly samy sobě i tomu, jak se učí.
    • SPOLUPRÁCE
    • Spolupracujeme v rámci třídy, napříč ročníky i stupni, s jinými organizacemi i školami z různých částí Evropy.
    • VZÁJEMNÝ RESPEKT
    • Pracujeme na utváření respektujícího prostředí.
    • ZODPOVĚDNOST
    • Vytváříme podmínky pro efektivní učení. Vedeme děti ke zodpovědnosti za své jednání a vzdělávání.
    • SPOKOJENOST
    • Naším cílem je spokojenost žáků, rodičů a zaměstnanců školy.