• Filozofie školy a metody výuky

    • Nadpis

    •  

      

     Pomůžeme vašemu dítěti růst v samostatného a zodpovědného člověka, připraveného čelit aktuálním výzvám a spoluutvářet svou budoucnost.

  • Pilíře - na čem stavíme

    • POROZUMĚNÍ
    • Vedeme děti k tomu, aby rozuměly samy sobě i tomu, jak se učí.
    • SPOLUPRÁCE
    • Spolupracujeme v rámci třídy, napříč ročníky i stupni, s jinými organizacemi i školami z různých částí Evropy.
    • VZÁJEMNÝ RESPEKT
    • Pracujeme na utváření respektujícího prostředí.
    • ZODPOVĚDNOST
    • Vytváříme podmínky pro efektivní učení. Vedeme děti ke zodpovědnosti za své jednání a vzdělávání.
    • SPOKOJENOST
    • Naším cílem je spokojenost žáků, rodičů a zaměstnanců školy.
  • Výukové metody

    • Hejného metoda výuky matematiky
    • Matematiku vyučujeme ve všech ročnících metodou prof. Hejného, která rozvíjí logické myšlení žáků, vede je k aktivnímu řešení problémů a je zaměřena i na jejich osobnostní a sociální rozvoj. Více zde: h-mat.cz.
    • RWCT
    • Metodu RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení) využíváme nejen při výuce českého jazyka, kde realizujeme dílny čtení a psaní, ale i při výuce odborných předmětů. Více o metodě: kritickemysleni.cz
    • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
    • Tato metoda rozvíjí poznání, učení a myšlení žáků. K realizaci jsou využívány speciální pracovní materiály, tzv. instrumenty. Jejich prostřednictvím se žák zdokonaluje v umění učit se.
    • Badatelsky orientovaná výuka
    • Žáci pod vedením vyučujícího stanovují výzkumné otázky, hypotézy a objevují.
    • CLIL
    • Jednou týdně absolvují všichni žáci výuku některého z předmětů v anglickém jazyce.
    • Genetická metoda výuky čtení
  • Proč si zvolit nás?

    • Pro žáky pořádáme pravidelně:
    • - plavání v 1. - 3. ročníku
     - lyžařský kurz v 1.- 9. ročníku
     - vodácký kurz v 5. - 9. ročníku
     - týdenní pobyt v přírodě na 1. stupni
     - adaptační kurz pro 2. stupeň
     - stmelovací pobyt 5. ročníku
    • Nabízíme:
    • - 15 žáků ve třídě
     - slovní hodnocení
     - individuální přístup
     - spolupráci s rodinou
     - vzdělávání na 1. i 2. stupni
     - aj od prvního ročníku
     - školní družina v 1. - 5. ročníku
     - školní klub pro 6. - 9. ročník
     - zájmové kroužky
    • Důležité pro nás jsou:
    • - mezinárodní projekty
     - Erasmus+ výjezdy
     - společné projektové dny
     - venkovské prostředí
     - závěrečné práce žáků v 5. a 9. ročníku
     - pravidelné vzdělávání učitelů
 • Staňte se naším fanouškem

  • Kontakty

   • Základní Škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
   • Telefon 728 969 568
   • Mobil Veliš 724 880 987 Mobil Robousy 602 471 555
   • Veliš 40 507 21 Veliš Czech Republic
   • Řídící učitelka: Hana Kubová
   • IČO 25994581
   • IZO 650 059 794
   • Identifikátor datové schránky juy8sza
   • Číslo účtu 185078487/0300
   • Školní jídelna Veliš 603 907 680
   • Školní jídelna Robousy 731 514 261
  • Přihlášení