• Závěrečné práce na 2.

    • Harmonogram Závěrečných prací

      • v průběhu září
       • Volba tématu (8. ročník)

        Volba tématu (8. ročník)

        Přemýšlej, co tě zajímá a v čem by ses chtěl/a zlepšovat. Kontaktuj učitele, se kterým bys chtěl/a spoluracovat. Domluv s ním, jaká bude náplň práce (anotace).

      • 15. 10.
       • Vyhlášení témat (8. ročník)

        Vyhlášení témat (8. ročník)

        Ředitelka školy zveřejní témata Závěrečných prací, žáci aktuálního osmého ročníku si téma přihlásí prostřednictvím Přihlašování v EduPage do 31. 10. Přihlásit se k Závěrečné práci mohou i žáci mladší. 

      • 31. 10.
       • Uzávěrka přihlašování témat Závěrečných prací (8. ročník)

        Uzávěrka přihlašování témat Závěrečných prací (8. ročník)

        Žákům, kteří si žádné téma nezapsali, bude téma přiděleno. 

      • v průběhu listopadu
       • První konzultace s vedoucími (8. ročník)

        První konzultace s vedoucími (8. ročník)

        V průbehu listopadu si domluvte první konzultaci se svým vedoucím a stanovte časový harmohogram práce. 

      • 15. 1.
       • Vyhlášení oponentů (9. ročník)

        Vyhlášení oponentů (9. ročník)

        Ředitelka školy přidělí žákům devátého ročníku oponenta. 

      • 17. 1.
       • Odevzdání elektronické verze Závěrečné práce (9. ročník)

        Odevzdání elektronické verze Závěrečné práce (9. ročník)

        Žáci devátého ročníku odevzdají elektronickou verzi hotové Závěrečné práce oponentovi a svému vedoucímu. 

      • 30. 3.
       • Předání oponentských posudků (9. ročník)

        Předání oponentských posudků (9. ročník)

        Třídní učitel předá oponentnské posudky žákům. Ti mají prostor práce na základě obdržených komentářů opravit. 

      • duben - květen
       • Vyhlášení termínů obhajob (9. ročník)

        Vyhlášení termínů obhajob (9. ročník)

        Řediteka školy vyhlásí termíny obhajob minimálně měsíc předem.

      • 30. 4.
       • Odevzdání vytištěných a svázaných prací (9. ročník)

        Odevzdání vytištěných a svázaných prací (9. ročník)

        Škola poskytne na žádost žáků prostor a vybavení pro tisk a svázání práce. Žáci odevzdávají práci ve dvou výtiscích.

      • květen - červen
       • Obhajoby Závěrečných prací (9. ročník)

        Obhajoby Závěrečných prací (9. ročník)

        Obhajoby probíhají před komisí složenou z vedení školy, vedoucího práce a oponenta. Obhajoby jsou veřejné. Přihlašování pro hosty bude spuštěno cca týden předem.