• Závěrečné práce na 2.

    • Harmonogram Závěrečných prací

      • v průběhu září
       • 8. ročník - Volba tématu

        8. ročník - Volba tématu

        Přemýšlej, co tě zajímá a v čem by ses chtěl/a zlepšovat. Kontaktuj učitele, se kterým bys chtěl/a spoluracovat. Domluv s ním, jaká bude náplň práce (anotace).

      • 15. 10.
       • 8. ročník - Vyhlášení témat

        8. ročník - Vyhlášení témat

        Ředitelka školy zveřejní témata Závěrečných prací, žáci aktuálního osmého ročníku si téma přihlásí prostřednictvím Přihlašování v EduPage do 31. 10. Přihlásit se k Závěrečné práci mohou i žáci mladší. 

      • 31. 10.
       • 8. ročník - Uzávěrka přihlašování témat Závěrečných prací

        8. ročník - Uzávěrka přihlašování témat Závěrečných prací

        Žákům, kteří si žádné téma nezapsali, bude téma přiděleno. 

      • v průběhu listopadu
       • 8. ročník - První konzultace s vedoucími

        8. ročník - První konzultace s vedoucími

        V průběhu listopadu si domluvte první konzultaci se svým vedoucím a stanovte časový harmohogram práce. Doporučujeme přečíst si Desatero, které vám zanechali zpracovatelé závěrečných prací z minulých let. Desatero_uspesne_zaverecky.pdf

      • v průběhu června
       • 8. ročník - Hodnocení v poločase

        8. ročník - Hodnocení v poločase

        Žáci předloží teoretickou část práce k hodnocení v rámci českého jazyka. 

      • 15. 1.
       • 9. ročník - Vyhlášení oponentů

        9. ročník - Vyhlášení oponentů

        Ředitelka školy přidělí žákům devátého ročníku oponenta. 

      • 17. 1.
       • 9. ročník - Odevzdání elektronické verze Závěrečné práce

        9. ročník - Odevzdání elektronické verze Závěrečné práce

        Žáci devátého ročníku odevzdají elektronickou verzi hotové Závěrečné práce ve formátu pdf oponentovi a svému vedoucímu. 

      • 1. 3.
       • 9. ročník - Předání oponentských posudků

        9. ročník - Předání oponentských posudků

        Třídní učitel předá oponentnské posudky žákům. Ti mají prostor práce na základě obdržených komentářů opravit. 

      • duben - květen
       • 9. ročník - Vyhlášení termínů obhajob

        9. ročník - Vyhlášení termínů obhajob

        Ředitelka školy vyhlásí termíny obhajob po konání dubnové pedagogické rady.

         

      • 30. 4.
       • 9. ročník - Odevzdání vytištěných a svázaných prací

        9. ročník - Odevzdání vytištěných a svázaných prací

        Škola poskytne na žádost žáků prostor a vybavení pro tisk a svázání práce. Žáci odevzdávají práci ve dvou výtiscích. Práce by měla splňovat stanovená kritéria. 

      • květen - červen
       • 9. ročník - Obhajoby Závěrečných prací

        9. ročník - Obhajoby Závěrečných prací

        Obhajoby probíhají před komisí složenou z vedení školy, vedoucího práce a oponenta. Obhajoby jsou veřejné. Přihlašování pro hosty bude spuštěno cca týden předem.

 • Staňte se naším fanouškem

  • Kontakty

   • Základní Škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
   • Telefon 728 969 568
   • Mobil Veliš 724 880 987 Mobil Robousy 602 471 555
   • Veliš 40 507 21 Veliš Czech Republic
   • Řídící učitelka: Hana Kubová
   • IČO 25994581
   • IZO 650 059 794
   • Identifikátor datové schránky juy8sza
   • Číslo účtu 185078487/0300
   • Školní jídelna Veliš 603 907 680
   • Školní jídelna Robousy 731 514 261
  • Přihlášení