• Metodik prevence

  • Informace 

   ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

    

   Mgr. Marcela Chalupová

    

   Kontakty:

   e-mail: chalupova.marcela@gmail.com

   popř. zprávou přes EduPage

    

   Konzultační hodiny:

   středa 7:15 – 7:45 a dále dle předchozí domluvy

    

   Role školního metodika prevence:

   • koordinuje tvorbu Minimálního preventivního programu – organizační, metodická, evaluační činnost

   • provádí evaluaci preventivních aktivit v MPP za každý školní rok

   • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování jednotlivých žáků a tříd

   • zaměřuje se na činnost, která vede k posilování pozitivního sociálního klimatu a minimalizaci negativních jevů (práce s učiteli, komunikace s organizacemi poskytujícími preventivní programy a s dalšími odbornými pracovišti)

   • poskytuje konzultace a poradenskou činnost učitelům, žákům, rodičům

   • zajišťuje preventivní programy a sám vybrané programy vede

   • zaměřuje se na přímou pomoc žákům a jejich rodičům s rizikem vzniku rizikového chování či projevy rizikového chování

   • poskytuje vhodné aktivity, nápady a náměty pro práci se třídou 

    

    

   Užitečné odkazy:

   www.linkabezpeci.cz ,linkapsychickepomoci.czwww.modralinka.cz→ pomoc pro děti i rodiče
   www.pobavmeseoalkoholu.cz → jak z názvu vyplývá, web se věnuje alkoholu
   www.dropin.cz → organizace zabývající se poradenstvím a pomoci lidem závislých na drogách
   (i jejich rodinám a blízkým)
   www.anabell.cz → portál věnující se poruchám příjmu potravy
   www.nevypustdusi.cz → web věnující se duševnímu zdraví

   * www.e-bezpeci.cz → prevence rizikového chování v on-line prostředí

   www.kpbi.cz E-learningové kurzy – Kraje pro bezpečný internet – kurzy pro rodiče, pedagogy i žáky

   * detstvibezurazu.cz/urazy-deti/, www.zachranny-kruh.cz, banafatal.cz → prevence úrazů, chování v dopravě

 • Staňte se naším fanouškem

  • Kontakty

   • Základní Škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
   • Telefon 728 969 568
   • Mobil Veliš 724 880 987 Mobil Robousy 602 471 555
   • Veliš 40 507 21 Veliš Czech Republic
   • Řídící učitelka: Hana Kubová
   • IČO 25994581
   • IZO 650 059 794
   • Identifikátor datové schránky juy8sza
   • Číslo účtu 185078487/0300
   • Školní jídelna Veliš 603 907 680
   • Školní jídelna Robousy 731 514 261
  • Přihlášení