• Ze života školy

     • 21. 10. 2022
      • Venkovní tělocvična v Robousích

       Venkovní tělocvična v Robousích

       Absenci tělocvičny v Robousích se nám podařilo alespoň částečně vynahradit tímto krásným workoutovým hřištěm. 

     • 4. 10. 2022
      • Je na čase zjistit, kým chceme být.

       Je na čase zjistit, kým chceme být.

       V úterý 4. října jsme se 8. a 9. třída s paní učitelkou Chalupovou zúčastnili besedy o volbě povolání na Úřadu práce. Dozvěděli jsme se že existuje přes 2000 povolání, kdy se dělají talentové/přijímací zkoušky, jaké druhy škol existují a další užitečné informace.

       H. Medunová

     • 21. 9. 2022
      • Návštěva muzea v Jičíně - 6. a 7. ročník

       Návštěva muzea v Jičíně - 6. a 7. ročník

       Vypravili jsme se do muzea v Jičíně na výstavu o pravěku, kde jsme zjišťovali, jak lidi žili, jak se živili nebo co si na sebe oblékali. Jestli bojovali nebo jestli uměli zpracovat různé kovy. Mě osobně zaujala zlatá osmička z pravého zlata.

       Metoděj Klapka, 6. ročník

     • 7. - 9. 9. 2022
      • Jičín - město pohádky

       Jičín - město pohádky

       Na JMP jsme měli stánek se zajímavými úkoly a činnostmi. Rádi jsme se s Vámi setkali a budeme se těšit zase za rok.

     • 4. - 7. 9. 2022
      • Adaptační kurz 2. stupně

       Adaptační kurz 2. stupně

       V neděli 4. září jsme se celý 2. stupeň vypravili na adaptační kurz do kempu Příhrazy. Hráli jsme různé seznamovací hry a poznávali spolužáky z nižších i vyšších tříd. Nemálo nových informací jsme se dozvěděli i o učitelích, kteří nás celým kurzem provázeli. V týmech jsme plnili různé úkoly a učili se důvěřovat ostatním. Měli jsme také spousta soutěží a nechyběla ani noční hra. Jelikož ve škole máme nějaké předměty napříč třídami, jezdíme všichni společně, abychom se poznali a mohli si ve škole vzájemně pomáhat. Z kurzu jsme se vraceli 7. září už plně stmeleni.

       Hanička Medunová 8.ročník

     • 30. 6. 2021
      • Výsledky testování žáků ve školním roce 2021/2022

       Výsledky testování žáků ve školním roce 2021/2022

       Ve školním roce 2021/2022 se žáci zapojili do několika srovnávacích testování. V prosinci to bylo testování čtenářské a matematické gramotnosti v rámci projektu Eduzměna. V květnu se pak 15tiletí žáci zapojili do mezinárodních testů PISA a žáci devátých ročníků do postcovidového testování ČŠI z matematiky a českého jazyka. K většině testů již máme výsledky a můžeme prozradit, že naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků ve všech testovaných oblastech.