• Ze života školy

     • 2. 5. 2023
      • Obhajoby závěrečných prací

       Obhajoby závěrečných prací

       Žáci devátého ročníku obhajovali své závěrečné práce. Pestrá směsice témat odpovídala zájmům dětí. Porota i hosté tak mohli sledovat práci radioamatéra, video zachycující stavbu repliky středověkého obléhacího stroje, získali několik tipů na cyklovýlet po okolí ebo sledovat pěší putování z nejnižšího bodu naší republiky na ten nejvyšší. Seznámili se se složením a funkcí lidské krve, osobnostmi z historie počítačů, zástupci plazů a hatérií v českých ZOO, i se základy truhlářské práce a hry na heligonku. 

       Deváťáci ukázali, že se v životě ani v dalším studiu neztratí. 

     • 14. 4. 2023
      • Jarní kavárna

       Jarní kavárna

       V tomto školním roce nabízíme rodičům i veřejnosti novou možnost, jak se vzájemně setkat a navštívt školu. Jedná se o kavárny, které nabízí typické sezónní občerstvení připravené žáky druhého stupně. Vypadá to, že jsme "objevili díru na trhu", protože zájem o kavárny vysoko převyšuje naše očekávání. Příjemné setkání lidí se vztahem ke škole s sebou nese i další velmi důležitý cíl - rozvoj podnikavosti a kreativity žáků. Osobní zkušenost žáků je nenahraditelná. Potýkají se s přípravou jídelníčku, plánováním nákupu, finanční rozvahou a stanovením cen jednotlivých položek v menu, i samotnou přípravou pokrmů a obsluhou hostů a závěrečným úklidem. Odměnou jim jsou spokojení hosté, kteří se těší na další příležitost k setkání. 

     • 5. 4. 2023
      • Velikonoční trhy

       Velikonoční trhy

       Tradiční Velikonoční trhy opět přilákaly velké množství návštěvníků. Již hodinu po zahájení byla většina výrobků vyprodaná. Žáci předmětu Dovednosti pro život jako obvykle zajišťovali občerstvení, na vyhlášené palačinky se všichni těšili. Krom připraveného občerstvení letos nabízeli i možnost vyzkoušet vlastní kreativitu v dílničce na zdobení perníkových vajíček. 

     • 4. 4. 2023
      • Prvňáčkem nanečisto

       Prvňáčkem nanečisto

       Jako každý rok měli budoucí prvňáčci možnost vyzkoušet si, jaké je to být už "velkým školákem". Ve velké školní třídě, chvílemi i usazeni v lavicích pod vedením Pampelišky plnili různé úkoly. 

     • 20. 2. 2023
      • Masopust

       Masopust

       V pondělí 20. 2. 2023 jsme oslavili tradiční masopust společným projektovým dnem na 2. stupni v Robousích.

       Žáci dopoledne navštívili různé dílničky s masopustní tématikou. Příprava koláčů, zápichy, výroba zvukových pomůcek a další je moc bavily. Den se nesl v duchu radosti, smíchu a tvořivosti. Odpoledne se všichni zájemci zúčastnili průvodu, který spolu s hudbou putoval Robousy.

     • 7. 2. 2023
      • Den otevřených dveří na prvním stupni

       Den otevřených dveří na prvním stupni

       Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče, ale i další zájemce jsme přivítali na dni otevřených dveří ve Veliši. Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen prostory školy ale i výukové pomůcky. Některé z nich si děti mohly vyzkoušet. Paní učitelky se věnovaly všem zájemcům. Na závěr se uskutečnila již tradiční beseda "Budoucí prvňáček - radost nebo starost?", kde bylo možné získat nejen informace o tom, jaké je to mít doma prvňáčka a na co se lze připravit předem, ale i konkrétní informace přímo o vzdělávání v naší škole. Besedy se účastnila i paní ředitelka z MŠ Veliš, školní speciální pedagožka a výchovná poradkyně. 

     • 23.- 27.1.2023
      • Lyžařský kurz

       Lyžařský kurz

       45 dětí od první do deváté třídy se v tomto týdnu zúčastnilo lyžařského a sowboardového kurzu v Příchovicích. 

     • 20. 1. 2023
      • Zimní kavárna

       Zimní kavárna

       Zimní kavárna opět přivítala mnoho hostů. Za příjemné klavírní hudby si vychutnávali horkou čokoládu, mošt nebo kávu. K zakousnutí se nabízely chlebíčky, štrůdl, skořicové šneky a zepňačka. 

     • 19. 1. 2023
      • Paměť národa

       Paměť národa

       Dne 19. 1. jsme byli na interaktivní exkurzi Paměti národa, našich pamětníků.

       Líbilo se nám spojení technologie 21. století s příběhy lidí 20. století. Dosud jsme nezažili podobné zpracování interaktivní prohlídky. Pamětníci vzpomínali na dobu nacismu a jak pomáhali svým spoluobčanům, kteří to nejvíce potřebovali. Povídalo se i o tragických příbězích na začátku komunismu na území tehdejšího Československa.

       Tonda a Eliáš

     • 3. 1. 2023
      • Turnaj v sedbalu

       Turnaj v sedbalu

       Na začátku nového roku jsme pro naše žáky z prvního stupně připravili turnaj v sedbalu. Velice si dnešní den užili. Kdo by přece nehrál rád v sedě. Turnaje se účastnily jednotlivé třídy a nejnapínavější klání probíhala vždy s týmem učitelů. Putovní pohár si zaslouženě odnesli páťáci. 

        

     • 21. 12. 2022
      • Vánoční zpívání

       Vánoční zpívání

       Po dvouleté pauze se opět konalo Vánoční zpívání. Veřejná generálka proběhla ve škole v Robousích, samotný koncert pak ve velišském kostele. Pod hlavní taktovkou Bodláka a za výrazného přispění pedagogů z prvního stupně děti intenzivně zkoušely již od října. Pečlivá příprava se osvědčila, koncert se moc povedl. 

        

     • 25. 11. 2022
      • Adventní trhy

       Adventní trhy

       Již tradiční Adventní trhy se za doprovodu Školního orchestru a sboru konaly ve Veliši. Děti připravily spoustu vánočních dekorací, přáníček a dobrot. 

        

     • 8. 11. 2022
      • Jsem laskavec

       Jsem laskavec


       Jako dobrý skutek se na 2. stupni rozhodli pro sběr odpadků v lese za školou.

       Dne 8.11 sbírala 7.třída odpadky za školou v lese.
       Nasbíralo se kolem 10 pytlů odpadků. Sbírání trvalo asi hodinu a třičtvrtě.
       Sbírali jsme převážně v lese, potom jsme se přemístili na stráň, kterou jsme se snažili vyčistit. Po chvilce sbírání jsme našli hrnec zahrabaný v zemi, ve kterém byla žába. Všichni jsme se vylekali.
       Terka a Petr

     • 4. 11. 2022
      • Podzimní kavárna

       Podzimní kavárna

       Velmi vydařenou akcí se stala historicky první školní kavárna. Žáci druhého stupně společně s paní učitelkou Lucií Stillerovou připravili podzimní menu a pozvali své rodiče, prarodiče, sourozence a další známé. Stejně jako v klasické kavárně si hosté objednávali pochutiny a nápoje u obsluhy. Příjemnou atmosféru doplňovala hudba. Hostů přišlo více, než jsme očekávali, ale do školy jsme se všichni vešli a večer jsme si moc užili. Výtěžek kavárny bude využit na podporu Seydoua Couroumy, našeho adoptivního žáka z Guineji.

        

        

     • 3. 11. 2022
      • Den otevřených dveří na druhém stupni

       Den otevřených dveří na druhém stupni

       3. 11. je již tradičně Dnem otevřených dveří soukromých škol. My jsme pozvali návštěvníky na náš druhý stupeň do Robous. Příchozí si mohli prohlédnout školu, vyzkoušet aktivity v přírodovědné a chemické laboratoři, využít zajímavé matematické výukové pomůcky, přečíst některé žákovské autorské texty a prohlédnout závěrečné práce našich absolventů. BYlo možné též získat informace o možnosti přestupu na druhý stupeň ZŠBP. 

     • 21. 10. 2022
      • Venkovní tělocvična v Robousích

       Venkovní tělocvična v Robousích

       Absenci tělocvičny v Robousích se nám podařilo alespoň částečně vynahradit tímto krásným workoutovým hřištěm. 

     • 4. 10. 2022
      • Je na čase zjistit, kým chceme být.

       Je na čase zjistit, kým chceme být.

       V úterý 4. října jsme se 8. a 9. třída s paní učitelkou Chalupovou zúčastnili besedy o volbě povolání na Úřadu práce. Dozvěděli jsme se že existuje přes 2000 povolání, kdy se dělají talentové/přijímací zkoušky, jaké druhy škol existují a další užitečné informace.

       H. Medunová

     • 21. 9. 2022
      • Návštěva muzea v Jičíně - 6. a 7. ročník

       Návštěva muzea v Jičíně - 6. a 7. ročník

       Vypravili jsme se do muzea v Jičíně na výstavu o pravěku, kde jsme zjišťovali, jak lidi žili, jak se živili nebo co si na sebe oblékali. Jestli bojovali nebo jestli uměli zpracovat různé kovy. Mě osobně zaujala zlatá osmička z pravého zlata.

       Metoděj Klapka, 6. ročník

     • 7. - 9. 9. 2022
      • Jičín - město pohádky

       Jičín - město pohádky

       Na JMP jsme měli stánek se zajímavými úkoly a činnostmi. Rádi jsme se s Vámi setkali a budeme se těšit zase za rok.

     • 4. - 7. 9. 2022
      • Adaptační kurz 2. stupně

       Adaptační kurz 2. stupně

       V neděli 4. září jsme se celý 2. stupeň vypravili na adaptační kurz do kempu Příhrazy. Hráli jsme různé seznamovací hry a poznávali spolužáky z nižších i vyšších tříd. Nemálo nových informací jsme se dozvěděli i o učitelích, kteří nás celým kurzem provázeli. V týmech jsme plnili různé úkoly a učili se důvěřovat ostatním. Měli jsme také spousta soutěží a nechyběla ani noční hra. Jelikož ve škole máme nějaké předměty napříč třídami, jezdíme všichni společně, abychom se poznali a mohli si ve škole vzájemně pomáhat. Z kurzu jsme se vraceli 7. září už plně stmeleni.

       Hanička Medunová 8.ročník

     • 30. 6. 2021
      • Výsledky testování žáků ve školním roce 2021/2022

       Výsledky testování žáků ve školním roce 2021/2022

       Ve školním roce 2021/2022 se žáci zapojili do několika srovnávacích testování. V prosinci to bylo testování čtenářské a matematické gramotnosti v rámci projektu Eduzměna. V květnu se pak 15tiletí žáci zapojili do mezinárodních testů PISA a žáci devátých ročníků do postcovidového testování ČŠI z matematiky a českého jazyka. K většině testů již máme výsledky a můžeme prozradit, že naši žáci dosáhli nadprůměrných výsledků ve všech testovaných oblastech.

        

        

        

 • Staňte se naším fanouškem

  • Kontakty

   • Základní Škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
   • Telefon 728 969 568
   • Mobil Veliš 724 880 987 Mobil Robousy 602 471 555
   • Veliš 40 507 21 Veliš Czech Republic
   • Řídící učitelka: Hana Kubová
   • IČO 25994581
   • IZO 650 059 794
   • Identifikátor datové schránky juy8sza
   • Číslo účtu 185078487/0300
   • Školní jídelna Veliš 603 907 680
   • Školní jídelna Robousy 731 514 261
  • Přihlášení