• Úspěchy našich žáků

      • Úspěchy našich žáků


      • Příběhy našich sousedů

      • Skupina žáků 2. stupně prezentovala 5. 4. 2023 v Porotním sále jičínského zámku projekt Paměti národa nazvaný Příběhy našich sousedů. V projektu se děti učí vést rozhovor a následně ho zpracovat do výstupu - reportáž či komiks. Děti předvedly velice povedené výstupy a prezentace, na které se můžete podívat v odkazu níže.

       Projekt nebyl soutěžní, ale i tak se k jednotlivým zpracováním a prezentacím vyjadřovala tříčlenná porota – historička z Muzea hry Jičín Hana Fajstauerová, pedagožka Lenka Marková a redaktorka Českého rozhlasu Hradec Králové Vladislava Wildová. Porota ocenila úsilí a péči, které žáci do své práce vložili. Patří jim za to uznání a dík.

       https://www.pribehynasichsousedu.cz/.../jicin-5-4-2023-2/...

       Foto: Post Bellum

      • Mezinárodní testování PISA

      • V roce 2022 se žáci devátého ročníku zúčastnili mezinárodního testování PISA v matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti. Testování se účastnilo přes 10 000 žáků z více než 400 škol (z toho přes 200 škol základních). V porovnání s ostatními zapojenými základními školami se naši žáci umístili ve všech třech gramotnostech v první desítce. Konkrétně v matematické gramotnosti obsadili 3. místo, ve čtenářské gramotnosti 4. místo a v přírodovědné gramotnosti 9. místo.

      • Soutěž Zlatý list

      • Na prvním stupni vévodila ve školením roce 2021/2022 soutěž Zlatý list. 

       Této přírodovědné soutěže se v základním kole zúčastnilo hned několik družstev žáků z prvního stupně. V rámci školní družiny se s paní učitelkou Miluškou Bílkovou seznamovaly s přírodninami a živočichy a připravovaly se na soutěž. Dvě družstva postoupila do krajského kola, kde nejmladší obsadili 2. místo a mladší žáci vybojovali zlatou medaili. Jako vítězové postoupili do národního kola soutěže. Národní kolo  je několikadenní akce plná exkurzí, poznávání přírody a soutěžních aktivit. Páťáci se vrátili nadšení plní elánu do dalšího poznávání přírody. Ačkoli se umístili nakonec na posledním místě z 12 zúčastněných týmů, byl to pro ně nezapomenutelný zážitek.

      • Příběhy našich sousedů

      • Ve školním roce 2022/2023 se někteří žáci 7. a 8. ročníku společně s panem učitelem Robertem Smolíkem zapojili do projektu organizace Paměť národa - Příběhy našich sousedů.

       V průběhu roku se děti zúčastnily několika workshopů, v nichž se naučily zpracovat rozhlasovou reportáž. Vyzpovídaly pamětníka pana Bohumíra Procházku a z jeho vyprávění sestříhaly záznam. Připravily prezentaci toho, co je na vyprávění nejvíce zaujalo a vše představily na slavnostní závěrečné prezentaci v Porotním sále jičínského zámku. 

      • Eduzměna

      • Naše škola je zapojena jako kontrolní škola v projektu Eduzměna (https://www.eduzmena.cz/cs). V rámci tohoto projektu byli ve školním roce 2021/2022 testování žáci 6. a 9. ročníku v matematické a čtenářské gramotnosti. V obou gramotnostech byli žáci úspěšní. 

      • Matematický klokan 2022

      • V letošním roce byli naši žáci úspěšní i celosvětové matematické soutěži Matematický klokan. 

       V okresním kole se umístil v kategorii Cvrček na 1. místě Jirka Smolík, v kategorii Benjamín na 1. místě Hanka Medunová a na 3. místě Martin Smolík, v kategorii Kadet obsadil Michal Roček 2. místo. 

       V krajském kole zabodoval Jirka Smolík na 10. místě, Hanka Medunová na 1. místě a Michal Roček na 3. místě. 

       Hanka Medunová se stoprocentním bodovým ziskem 120 bodů obsadila 1. místo i v republikovém kole. 

 • Staňte se naším fanouškem

  • Kontakty

   • Základní Škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
   • Telefon 728 969 568
   • Mobil Veliš 724 880 987 Mobil Robousy 602 471 555
   • Veliš 40 507 21 Veliš Czech Republic
   • Řídící učitelka: Hana Kubová
   • IČO 25994581
   • IZO 650 059 794
   • Identifikátor datové schránky juy8sza
   • Číslo účtu 185078487/0300
   • Školní jídelna Veliš 603 907 680
   • Školní jídelna Robousy 731 514 261
  • Přihlášení