• Závěrečné práce na 1.

   • Harmonogram závěrečných prací

     • do konce září
      • Volba tématu

       Volba tématu

       Přemýšlej  čem by mohla být tvá závěrečná práce. Jaké jsou tvé koníčky? Co tě zajímá? O čem chce zjišťovat nové informace?

     • říjen
      • Čím začít?

       Čím začít?

       Připrav si osnovu své práce. Rozmysli si, jak svou práci zpracuješ. Můžeš ručně, na počítači, natočit video, vytvořit album nebo cokoliv jiného. Je to jen na tobě!

       Podporu při tvorbě zavěrečné práce hledej u svého třídního učitele.

     • říjen - květen
     • 1.1.2001