• Školné

    • Základní školné a systém rodinných slev

    •  

     Základní školné je stanoveno na 1 200,- Kč / školní měsíc.

      

     SYSTÉM RODINNÝCH SLEV

     Pro rodiny, které mají v naší škole více souběžně studujících dětí, máme připraveny rodinné slevy:

     1. dítě plné školné 1 200,- Kč za školní měsíc

     2. dítě školné 1 000,- Kč za školní měsíc (sleva 2 000,- Kč za rok)

     3. a další dítě zdarma (sleva 12 000,- Kč za rok, celkem sleva pro rodinu 14 000,- Kč za rok)

      

    • Možnosti úhrady školného

    •  

     1) PROSTŘEDNICTVÍM MODULU PLATBY V EDUPAGE

     - V EduPage najděte modul Platby a zvolte, které částky chcete zaplatit. Poté využijte vygenerované platební údaje pro zadání příkazu k úhradě nebo naskenujte vygenerovaný QR kód.

     2) BANKOVNÍM PŘEVODEM

     - číslo účtu školy 185 078 487/0300 ČSOB
     variabilní symbol číslo přidělené školou
     specifický symbol 111
     - ve zprávě uveďte: Jméno a příjmení žáka(yně,ů), třídu(y), školné

     3) SLOŽENKOU typu A

     - číslo účtu 185 078 487/0300
     variabilní symbol číslo přidělené školou
     specifický symbol 111
     - Zpráva pro příjemce: JMENO A PRIJMENI ZAKA(YNE,U), TRIDA(Y), SKOLNE (bez hacku a carek)

     Stanovenou částku (její výši uvidíte v EduPage) posílejte na účet školy 185 078 487/0300:
     - měsíčně, vždy nejpozději k 15. dni v měsíci
     - pololetně, vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního pololetí (tzn. 15. 9. a 15. 2.) - VÍTÁME TUTO FREKVENCI
     - ročně, vždy nejpozději k 15. dni prvního měsíce aktuálního školního roku (tzn. 15. 9.)

      

     V případě, že naši školu navštěvuje souběžně více vašich dětí, můžete poslat vždy celkovou částku za všechny. Pro identifikaci uveďte přidělený variabilní symbol jednoho z nich. Do zprávy pro příjemce napište jména a třídy všech dětí.

      

    • ŽÁCI PŘIJATÍ PŘED 1. 2. 2019

    • Rodiče žáků, kteří byli přijati v období před 1. 2. 2019, platí školné dle podmínek, které platily v době nástupu jejich dítěte do naší školy = nikomu neměníme pravidla hry v průběhu vzdělávání, pokud se pro to sám nerozhodne.
      

 • Staňte se naším fanouškem

  • Kontakty

   • Základní Škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
   • Telefon 728 969 568
   • Mobil Veliš 724 880 987 Mobil Robousy 602 471 555
   • Veliš 40 507 21 Veliš Czech Republic
   • Řídící učitelka: Hana Kubová
   • IČO 25994581
   • IZO 650 059 794
   • Identifikátor datové schránky juy8sza
   • Číslo účtu 185078487/0300
   • Školní jídelna Veliš 603 907 680
   • Školní jídelna Robousy 731 514 261
  • Přihlášení