• Pro budoucí žáky

    • Přestupové řízení z jiné školy

    • Řídící učitelka vyhlašuje mimořádné přestupové řízení, které se koná v pondělí 9. 1. 2023 v 15:00 ve Veliši.

     Průběh přestupového řízení:

     1) Vyplňte elektronickou přihlášku na webových stránkách školy (vzhledem k administrativní náročnosti přípravy přestupového řízení doporučujeme vyplnit přihlášku do 31. 12. 2022)

     2) Dostavte se na přestupové řízení - je nutná přítomnost žáka a zákonných zástupců. S sebou přineste vytištěnou a podepsanou přihlášku, kopii posledního vysvědčení, rodný list žáka a OP zákonného zástupce. Pokud má žák doporučení z PPP, doporučujeme ho přinést také.

     3) Uchazeč se zúčastní zkušebního týdne od pondělí 9. 1. do pátku 13. 1. 2023. Ve škole bude přítomen podle rozvrhu hodin každý den od 8:00. Orientační rozvrh hodin obdrží rodiče přihlášených žáků emailem.

     Kritéria k hodnocení zkušebního týdne: 

     a) Dodržování dohodnutých pravidel

     b) Vhodnost chování, vyjadřování

     c) Schopnost pracovat v týmu

     d) Schopnost pracovat samostatně

     e) Aktivní přístup k plnění zadaných úkolů

     f) Aktivní vyhledávání nových úkolů a výzev

     g) Pozitivní vliv na třídní klima

     h) Respektování zadaných pokynů

     Jednotlivé aspekty jsou hodnoceny ANO - NE.  Za ANO získá uchazeč 10 bodů za NE 0 bodů. V případě hodnocení NE v bodech a), b) a h) je přestupové řízení neúspěšné.

     (V případě zájmu o objednání obědů ve školní jídelně kontaktujte ředitelku školy.)

     4) V průběhu zkušebního týdne uchazeč vykoná přestupovou zkoušku z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a všeobecného přehledu. Průměrný výsledek musí být lepší než 50%, žádný ze zkoušených předmětů nesmí být s horším výsledkem než 25%. Z přestupové zkoušky může uchazeč získat celkem 100 bodů.

     5) V případě, že má uchazeč sourozence, který je žákem ZŠBP, získá 20 bodů.

     6) Podmínkou pro konání přestupového řízení je podpis Smlouvy o vzdělávání (viz Důležité dokumenty)

     7) O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě výsledků přestupového řízení a vzhledem ke kapacitním možnostem školy.

   •  

     

    • Zápis do 1. ročníku

    • Informace k zápisu budou zveřejněny v lednu 2023.