• Pro budoucí žáky

   • DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

    Naši školu můžete navštívit v rámci Dne otevřených dveří, který se koná 1. 11. 2023 na druhém stupni v Robousích a 7. 2.  2024 na prvním stupni ve Veliši. 

    Pokud jste Den otevřených dveří nestihli, domluvte si osobní návštěvu ve škole (reditel@zsbp.cz).

     

    • MIMOŘÁDNÉ PŘESTUPOVÉ ŘÍZENÍ

    •  MIMOŘÁDNÉ PŘESTUPOVÉ ŘÍZENÍ 30. 10. - 3. 11. 2023

      

     Průběh přestupového řízení:

     1) Vyplňte elektronickou přihlášku na webových stránkách školy (vzhledem k administrativní náročnosti přípravy přestupového řízení doporučujeme vyplnit přihlášku do 28. 10. 2023)

     2) Dostavte se na přestupové řízení dne 30. 10. 2023 v 15:00 do Veliše - je nutná přítomnost žáka a zákonných zástupců. S sebou přineste vytištěnou a podepsanou přihlášku, kopii posledního vysvědčení, rodný list žáka a OP zákonného zástupce. Pokud má žák doporučení z PPP, doporučujeme ho přinést také.

     3) Uchazeč se zúčastní zkušebního týdne, který začíná v pondělí 30. 10. ráno a končí v pátek 3. 11. 2023. Ve škole bude přítomen podle rozvrhu hodin každý den od 8:00. Orientační rozvrh hodin obdrží rodiče přihlášených žáků emailem.

     Kritéria k hodnocení zkušebního týdne: 

     a) Dodržování dohodnutých pravidel

     b) Vhodnost chování, vyjadřování

     c) Schopnost pracovat v týmu

     d) Schopnost pracovat samostatně

     e) Aktivní přístup k plnění zadaných úkolů

     f) Aktivní vyhledávání nových úkolů a výzev

     g) Pozitivní vliv na třídní klima

     h) Respektování zadaných pokynů

     Jednotlivé aspekty jsou hodnoceny ANO - NE.  Za ANO získá uchazeč 10 bodů za NE 0 bodů. Uchazeč je úspěšný, pokud získá alespoň 50 bodů.

     V případě zisku menšího počtu bodů nebo hodnocení NE v bodech a), b) a h) je přestupové řízení neúspěšné. 

     (V případě zájmu o objednání obědů ve školní jídelně kontaktujte ředitelku školy.)

     4) V průběhu zkušebního týdne uchazeč vykoná přestupovou zkoušku z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a všeobecného přehledu. Průměrný výsledek musí být lepší než 50%, žádný ze zkoušených předmětů nesmí být s horším výsledkem než 25%. Z přestupové zkoušky může uchazeč získat celkem 100 bodů.

     5) V případě, že má uchazeč sourozence, který je žákem ZŠBP, získá 20 bodů.

     6) Podmínkou pro konání přestupového řízení je podpis Smlouvy o vzdělávání (viz Důležité dokumenty)

     7) O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě výsledků přestupového řízení a vzhledem ke kapacitním možnostem školy.

    • Přestupové řízení do současných tříd

    • PŘESTUPOVÉ ŘÍZENÍ 15. - 19. 1. 2024

      

     Průběh přestupového řízení:

     1) Vyplňte elektronickou přihlášku na webových stránkách školy (vzhledem k administrativní náročnosti přípravy přestupového řízení doporučujeme vyplnit přihlášku do 20. 12. 2023)

     2) Dostavte se na přestupové řízení dne 15. 1. 2024 v 15:00 do Veliše - je nutná přítomnost žáka a zákonných zástupců. S sebou přineste vytištěnou a podepsanou přihlášku, kopii posledního vysvědčení, rodný list žáka a OP zákonného zástupce. Pokud má žák doporučení z PPP, doporučujeme ho přinést také.

     3) Uchazeč se zúčastní zkušebního týdne, který začíná v pondělí 15. 1. ráno a končí v pátek 19. 1. 2024. Ve škole bude přítomen podle rozvrhu hodin každý den od 8:00. Orientační rozvrh hodin obdrží rodiče přihlášených žáků emailem.

     Kritéria k hodnocení zkušebního týdne: 

     a) Dodržování dohodnutých pravidel

     b) Vhodnost chování, vyjadřování

     c) Schopnost pracovat v týmu

     d) Schopnost pracovat samostatně

     e) Aktivní přístup k plnění zadaných úkolů

     f) Aktivní vyhledávání nových úkolů a výzev

     g) Pozitivní vliv na třídní klima

     h) Respektování zadaných pokynů

     Jednotlivé aspekty jsou hodnoceny ANO - NE.  Za ANO získá uchazeč 10 bodů za NE 0 bodů. Uchazeč je úspěšný, pokud získá alespoň 50 bodů.

     V případě zisku menšího počtu bodů nebo hodnocení NE v bodech a), b) a h) je přestupové řízení neúspěšné. 

     (V případě zájmu o objednání obědů ve školní jídelně kontaktujte ředitelku školy.)

     4) V průběhu zkušebního týdne uchazeč vykoná přestupovou zkoušku z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a všeobecného přehledu. Průměrný výsledek musí být lepší než 50%, žádný ze zkoušených předmětů nesmí být s horším výsledkem než 25%. Z přestupové zkoušky může uchazeč získat celkem 100 bodů.

     5) V případě, že má uchazeč sourozence, který je žákem ZŠBP, získá 20 bodů.

     6) Podmínkou pro konání přestupového řízení je podpis Smlouvy o vzdělávání (viz Důležité dokumenty)

     7) O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě výsledků přestupového řízení a vzhledem ke kapacitním možnostem školy.

     Přestupové řízení vyhlašujeme zpravidla 1x ročně vždy na počátku ledna. Ve výjimečných případech vyhlásí řídící učitelka mimořádné přestupové řízení. 

    • Zápis do 1. ročníku

    • Zápis do prvního ročníku se koná

     v pátek 26. 4. 2024 od 14:00 do 18:00

     a v sobotu 27. 4. 2024 od 9:00 do 12:00

      

     Průběh zápisu: 

     1) Vyplňte elektronickou přihlášku na webových stránkách školy (přihlášku je možno vyplnit s předstihem - urychlíte tím průběh zápisu a budete dostávat podrobnější informace o průběhu zápisu a dalších akcích týkajících se budoucích prvňáčků emailem). 

      

     2) Dostavte se k zápisu - je nutná přítomnost žáka a zákonných zástupců. S sebou přineste vytištěnou a podepsanou přihlášku (přihlášku je možno vytisknout též v průběhu zápisu), rodný list žáka a OP zákonného zástupce. 

      

     3) Součástí zápisu je též neformální část - orientační zjištění školní zralosti v některých vybraných oblastech, které probíhá hravou formou v rámci prohlídky školy. Výkony v jednotlivých oblastech k´jsou bodovány dle následující tabulky (tabulka bude zveřejněna v průběhu března 2024). 

      

     4) Podmínkou pro přijetí žáka je podpis Smlouvy o vzdělávání (viz Důležité dokumenty).

      

     5) O přijetí uchazeče bude rozhodnuto na základě výsledků zápisu a vzhledem ke kapacitním možnostem školy. Do prvního ročníku bude přijato 15 žáků.

      

     Pozn.: O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠBP nerozhoduje pořadí, v jakém zápis proběhne, ale preferenční kritéria a kapacitní možnosti našeho vzdělávacího zařízení.

      

     Odklad povinné školní docházky

     Podmínky udělení odkladu školní docházky (viz § 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů):

     1) Písemná žádost zákonných zástupců, která musí být doručena nejpozději v den konání zápisu (ke stažení v sekci Důležité dokumenty). Součástí této žádosti jsou následující dokumenty:

     2) Doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC atp.)

     3) Doporučení odborného lékaře

     4) Nad rámec povinných dokumentů můžete doložit též doporučující vyjádření MŠ

      

      

      

 • Staňte se naším fanouškem

  • Kontakty

   • Základní Škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
   • Telefon 728 969 568
   • Mobil Veliš 724 880 987 Mobil Robousy 602 471 555
   • Veliš 40 507 21 Veliš Czech Republic
   • Řídící učitelka: Hana Kubová
   • IČO 25994581
   • IZO 650 059 794
   • Identifikátor datové schránky juy8sza
   • Číslo účtu 185078487/0300
   • Školní jídelna Veliš 603 907 680
   • Školní jídelna Robousy 731 514 261
  • Přihlášení