• Informace o stravování

    • 1. stupeň - Veliš

     Obědy ve Veliši zajišťuje MŠ Veliš. Objednání a odhlašování obědů probíhá přes portál strava.cz

     Pro bližší informace vlejte nebo pište paní Lendělové:

     +420 603 907 680
     sj.velis@seznam.cz

     2. stupeň - Robousy

     Vedoucí školní výdejny: Markéta Poláčková

     Kontakt: 731 514 261

     Obědy ve školní jídelně v Robousích odebíráme ze školní kuchyně ZŠ Poděbradova v Jičíně.

     Ze dvou nabízených jídel vybere školní parlament vždy jednu variantu společnou pro všechny žáky.

     Cena oběda je 34,- pro žáky, kteří v aktuálním školním roce (do 31. 8.) dovrší věk 15 let. Ostatní žáci platí 32,- Kč za jeden oběd. Tyto ceny jsou platné od 1. 1. 2022. Cena pro cizí strávníky je 74 Kč.

     Obědy je možno odhlásit den předem do 11:00 prostřednictvím systému EP.  

     V první den nemoci dítěte je možné odebrat oběd do jídlonosiče.

     Obědy se platí  předem formou zálohy do konce předcházejícího měsíce. (Obědy na říjen je třeba zaplatit do 30. 9., atd.) Obědy na září lze zaplatit do 10. 9.

     Zálohy jsou vypočítány každý měsíc programem EduPage na základě počtu dní v měsíci a předchozích odhlášek. 

     Nejvhodnějším způsobem placení obědů je platební příkaz v bance, kterým zaplatíte příslušnou částku na následující měsíc. Platební údaje jsou uvedeny v sekci "platby" systému EduPage.. 

     Obědy plaťte na číslo účtu školy (185 078 487/0300 ČSOB a.s.), variabilní symbol: číslo přidělené školou, specifický symbol: 41

     Do zprávy pro příjemce můžete uvést jméno žáka.

     V případě, že vám nevyhovuje bezhotovostní platba, můžete platit v hotovosti u paní Poláčkové.