• Informace o stravování

    • 1. stupeň - Veliš

     Obědy ve Veliši zajišťuje MŠ Veliš. Objednání a odhlašování obědů probíhá přes portál strava.cz

     Pro bližší informace volejte nebo pište paní Lendělové:

     +420 603 907 680
     sj.velis@seznam.cz

     2. stupeň - Robousy

     Vedoucí školní výdejny: Markéta Poláčková

     Kontakt: 731 514 261

     Obědy ve školní jídelně v Robousích odebíráme ze školní kuchyně ZŠ Poděbradova v Jičíně.

     Ze dvou nabízených jídel vybere školní parlament vždy jednu variantu společnou pro všechny žáky.

     Cena oběda je 37,- pro žáky, kteří v aktuálním školním roce (do 31. 8.) dovrší věk 15 let. Ostatní žáci platí 35,- Kč za jeden oběd. Tyto ceny jsou platné od 1. 2. 2023. Cena pro cizí strávníky je 106,- Kč.

     Obědy je možno odhlásit den předem do 11:00 prostřednictvím systému EP.  

     V první den nemoci dítěte je možné odebrat oběd do jídlonosiče.

     Obědy se platí  předem formou zálohy do konce předcházejícího měsíce. (Obědy na říjen je třeba zaplatit do 30. 9., atd.) Obědy na září lze zaplatit do 10. 9.

     Zálohy jsou vypočítány každý měsíc programem EduPage na základě počtu dní v měsíci a předchozích odhlášek. 

     Nejvhodnějším způsobem placení obědů je platební příkaz v bance, kterým zaplatíte příslušnou částku na následující měsíc. Platební údaje jsou uvedeny v sekci "platby" systému EduPage.. 

     Obědy plaťte na číslo účtu školy (185 078 487/0300 ČSOB a.s.), variabilní symbol: číslo přidělené školou, specifický symbol: 41

     Do zprávy pro příjemce můžete uvést jméno žáka.

     V případě, že vám nevyhovuje bezhotovostní platba, můžete platit v hotovosti u paní Poláčkové.

      

 • Staňte se naším fanouškem

  • Kontakty

   • Základní Škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
   • Telefon 728 969 568
   • Mobil Veliš 724 880 987 Mobil Robousy 602 471 555
   • Veliš 40 507 21 Veliš Czech Republic
   • Řídící učitelka: Hana Kubová
   • IČO 25994581
   • IZO 650 059 794
   • Identifikátor datové schránky juy8sza
   • Číslo účtu 185078487/0300
   • Školní jídelna Veliš 603 907 680
   • Školní jídelna Robousy 731 514 261
  • Přihlášení