• Novinky

      • Otevíráme nové školní webové stránky.

      • Využíváme další z funkcí EduPage a vytváříme nové školní webové stránky. Těšíme se, že budeme využívat přímé propojení se školním informačním systémem. Věříme, že budou přehlednější a infromace, které potřebujete najít, rychleji vyhledáte.